Kierunek studiów Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia UJ

Informacje dotyczące studentów wszystkich kierunków są na stronie Wydziału FAIS dla studentów (aktualności, ogłoszenia, stypendia, programy Erasmus etc, inne kierunki studiów). Poniżej zebrane są jedynie informacje specyficzne dla programu studiów na kierunku ZMiN.

Studia ZMiN prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ. Administracja dydaktyki prowadzona jest w całości przez WFAIS, odpowiedni dziekanat (sekretariat dydaktyczny) jest na WFAIS, tam należy składać wszystkie deklaracje, zgłoszenia, podania, wnioski etc. związane z tokiem studiów. Od 2017/18 zajęcia będą na III Kampusie UJ.

Regulamin studiów

Studia ZMiN są prowadzone zgodnie z Regulaminem studiów UJ (warto przeczytać). Więcej aktów prawnych związanych z tokiem studiów wyższych jest na stronie Działu Nauczania UJ (dla dociekliwych).

Plany studiów ZMiN (lista kursów obowiązkowych)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (PDF, 6 stron, wszystkie cztery specjalizacje)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrona
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem dwie specjalizacje (Biomateriały oraz Nanomateriały) odbywają się w większości na WChemii, dwie pozostałe (Fotonika i nanotechnologia oraz Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej) odbywają się na WFAIS.

Plan zajęć obowiązkowych (które mają ustalone terminy)

2017/2018 semestr zimowy

2016/2017 semestr letni

Wzory niektórych wniosków i zgłoszeń

Zajęcia 2017/18 semestr zimowy

1 rok

 • instrukcja rejestracji na zajęcia dla 1 roku ZMiN (PDF)
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki, oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki trwają tylko przez pierwsze 5 tygodni. Za to od 6 tygodnia zaczynają się ćwiczenia i wykład Podstawy fizyki: Mechanika MS oraz ćwiczenia do Analiza matematyczna MS. Dlatego w tygodniowym harmonogramie te zajęcia mogą na siebie zachodzić czasowo. Reszta zajęć dla ZMiN trwa cały semestr.
 • na kurs BHP wszyscy zostaną zapisani automatycznie, szkolenie jest online (4 h, 0 ECTS). Dla studentów z WFAIS będzie to w listopadzie. Otrzymają kiedyś Państwo maila na ten temat.
 • Uzupełnione terminy: 
 • 2 października będą wg planu poszczególnych grup Zajęcia wyrównawcze, nie będzie wykładu Chemia nieorganiczna 11-12:30, będą za to ćwiczenia Chemia nieorganiczna - ćwiczenia rachunkowe o godz 13.
 • 3 października będą (wszystko na WFAIS):
  • 8:30 w sali A-1-03 zebranie informacyjne dla 1 roku ZMiN,
  • 10:15 w sali A-1-06 uroczystość inauguracji roku akademickiego i wykład inauguracyjny,
  • zajęcia wtorkowe 'Chemia nieorganiczna - laboratorium' zaczynają się od 3 tygodnia, szczegóły poślą Państwu prowadzący zajęcia.
  • dalsze zajęcia we wtorek wg planu poszczególnych grup
 • 10 października o 18:00 będzie popularnonaukowy wykład z cyklu Bliżej nauki, Plastikowa rewolucja w fizyce? prelegent: dr hab. Jakub Rysz, sala: A-1-06. Wykład nie jest obowiązkowy, ale może być ciekawy dla studentów 1 roku ZMiN.

 

Uaktualnione 28.09.2017 M.Rams

2 rok

 • Wykład fakultatywny może być zrobiony w sem. zimowym albo letnim, wybór - patrz poniżej.
 • pasujące terminy lektoratów ustalone na rok 2017/18: Język angielski - B2 - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2-60/1) to środa 11:45-13:15 oraz piątek 12:00-13:30 (prowadzący W.Tratkiewicz). Zajęcia odbywają się w budynku WFAIS, ale prowadzone są przez JCJ. Na stronach JCJ można szukać dodatkowych informacji.
 • pierwsze zajęcia na I prac. fizycznej już 2 paź., całe 3 godziny.
 • zajęcia lab. do 'Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II' będą 3 tygodnie w semestrze w środy od 13:45-17:30. Wykład będzie 9 tygodni w środy od 13:45 do 15:45.

3 rok

4 rok

5 rok

 • zajęcia z Zasady gospodarki rynkowej i organizacji będą w semestrze letnim (wspólnie dla wszystkich czterech specjalizacji i wspólnie z 4 rokiem)
 • termin cw 15h Makromolekuly-fizyka polimerów będzie uzgodniony na pierwszym wykładzie.
 • w sprawach przedmiotów na specjalizacjach na WChemii proszę się kontaktować bezpośrednio z dr Agnieszką Skórską-Stanią lub prof. Zbigniewem Sojką.

Wykłady fakultatywne

 • Jeżeli w planie studiów na dany rok jest przedmiot Wykład fakultatywny, to trzeba go zrobić jeżeli brakuje 60ects z przedmiotów objętych programem studiów do zaliczenia roku.
 • Można wybrać spośród oferowanych kursów fakultatywnych na wydziale WFAIS i WChemii. Listy takich kursów są np. tutaj: WFAIS -sem. zimowy, WFAIS - sem. letni, WChemii dla 1 st. - sem. zimowy, WChemii dla 1 st. - sem. letni, WChemii dla 2 st. - sem zimowy, WChemii dla 2 st. - sem. letni. Na WFAIS jest wspólna lista wykładów dla wszystkich lat studiów.
 • Aby dany kurs ruszył w danym semestrze musi być do 2 tygodnia semestru min. 4-6 zapisanych w USOS chętnych. 
 • Ewentualnie można wybrać kurs spoza powyższych list, ale wymaga to zgody kierownika studiów. Nie mogą to być przedmioty pedagogiczne. Nie mogą powtarzać treści kursów, które się już robiło lub będzie robić w kolejnych latach studiów.
 • Proszę rozsądnie wybierać te wykłady, i czytać w USOS opisy dla kogo są przeznaczone, bo jak się zadeklaruje jakiś przedmiot, to bez jego zaliczenia nie jest możliwe ukończenie studiów (patrz regulamin studiów).

Zajęcia 2016/17 semestr letni

ZMiN, II stopień, 1 rok, specjalizacja Zaawansowane materiały dla...

 • Plan zajęć obowiązkowych jest obok.
 • Oprócz zaznaczonych tam zajęć trzeba zaliczyć lektorat język angielski na poziomie co najmniej B2+ w ilości 60h/semestr.
 • Wykład fakultatywny (który zwykle jest potrzebny do zdobycia 60 ECTS i zaliczenia roku) może być wybrany z puli wykładów fakultatywnych oferowanych przez wydziały WFAiS i WChemii. Warto przy tym sprawdzić co i tak jest w planie na 5 roku.
 • Termin ćwiczeń do kursu 'Elektronika plastikowa i organiczna' w30h+cw15h ustalicie wspólnie podczas któregoś wykładu, tak żeby wszystkim pasowało. Te ćwiczenia zwykle odbywają się w bloku 3 razy po 5h.
 • Pracownia specjalistyczna (120h) ma domyślny termin w czwartek i kawałek w piątek, ponieważ takiego podziału wymaga specyfika niektórych ćwiczeń. Dla innych ćwiczeń będzie to połączone w jeden blok w całości w czwartek (czyli może to trwać o 2h dłużej). Możliwe jest uzgodnienie z prowadzącym dane ćwiczenie innego terminu (ale dla każdego ćwiczenia osobno). Ćwiczenia będą w grupach 3-4 osobowych. Zebranie organizacyjne już we wtorek 28 luty, pierwsze ćwiczenie w czwartek 2 marca.

Uaktualnione 18 stycznia 2017, Michał Rams

Lektorat pasujący dla ZMiN, w budynku WFAIS

2016/17 semestr zimowy

Terminy zajęć dedykowanych dla studentów ZMiN to

 • angielski na poziomie B2, 60h/semestr: wtorek 9-10:30, piątek 13:15-14:45
 • angielski na poziomie B2+, 60h/semestr: wtorek 10-11:30, piątek 8:30-10

9 luty 2017, Michał Rams