Kierunek studiów Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia UJ

Informacje dotyczące studentów wszystkich kierunków są na stronie Wydziału FAIS dla studentów (aktualności, ogłoszenia, stypendia, programy Erasmus etc, inne kierunki studiów). Poniżej zebrane są jedynie informacje specyficzne dla programu studiów na kierunku ZMiN.

Studia ZMiN prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ. Administracja dydaktyki prowadzona jest w całości przez WFAIS, odpowiedni dziekanat (sekretariat dydaktyczny) jest na WFAIS, tam należy składać wszystkie deklaracje, zgłoszenia, podania, wnioski etc. związane z tokiem studiów. Zajęcia odbywają na III Kampusie UJ (Ruczaj) w dwu sąsiadujących budynkach.

Nowe stypendia w 2020/21

Studenci rozpoczynający w 2020/21 studia ZMiN (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia) mogą brać udział w programie stypendialnym w ramach projektu SciMat

Regulamin studiów

Studia ZMiN są prowadzone zgodnie z Regulaminem studiów UJ (warto przeczytać). Więcej aktów prawnych związanych z tokiem studiów wyższych jest na stronie Działu Nauczania UJ (dla dociekliwych).

Plany studiów ZMiN (dla studentów zaczynających w 2019 lub 2020)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (sylabus.uj.edu.pl)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej
 • zdanie egzaminu magisterskiego
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem jedna ścieżka - grupa kursów (Biomateriały i nanomateriały) odbywa się w większości na WChemii, a druga (Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia) odbywa się na WFAIS.

Plany studiów ZMiN (dla studentów którzy zaczęli przed 2019)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (PDF, 6 stron, wszystkie cztery specjalizacje)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej
 • zdanie egzaminu magisterskiego
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem dwie specjalizacje (Biomateriały oraz Nanomateriały) odbywają się w większości na WChemii, dwie pozostałe (Fotonika i nanotechnologia oraz Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej) odbywają się na WFAIS

Plan zajęć (które mają ustalone terminy)

2020/2021 semestr zimowy

2020/2021 semestr letni (w trakcie  organizacji)

 

Regulamin egzaminów dyplomowych dla kierunku ZMIN jest na stronie WFAIS.

Lista zagadnień na egzamin licencjacki (PDF).

Lista pytań na egzamin magisterski (PDF) - obowiązująca studentów, który zaczęli w 2019 lub później.

Wzory niektórych wniosków i zgłoszeń

 

Wzory różnych wniosków w sprawach studenckich na stronach UJ.

 

Osoby związane z organizacją kierunku ZMiN

Sekretariat dydaktyczny

sekretariat dla kierunku ZMiN jest na WFAIS, pok. H-0-02,

 1. pani Dorota Gumula, tel. 12664-4701, dorota.gumula@uj.edu.pl
 2. mgr Anna Czeluśniak, tel 12664-4539

Tam również należy składać wszelkie wnioski, które muszą być na piśmie.

Kierownik studiów ZMiN

dr hab. Michał Rams, WFAIS, pok. D-1-53 ( m.rams@uj.edu.pl )

Pełnomocnik Dziekana W.Chemii ds. ZMiN

dr hab. Filip Zasada, WChemii, pok C1-07  ( zasada@chemia.uj.edu.pl )

Harmonogram zajęć

Ustalanie harmonogramu zajęć, godzin i sal koordynuje mgr Agnieszka Golak, tel. 12664-4857, pok H-0-08.

Rada Programowa kierunku ZMiN

 1. prof. dr hab. Jacek Kołodziej - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Franciszek Krok
 3. prof. dr hab. Piotr Cyganik
 4. dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ
 5. dr hab. Michał Rams, prof. UJ - kierownik studiów
 6. prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 7. prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 8. prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 9. dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (Prodziekan W.Chemii ds dydaktyki)
 10. dr hab. Filip Zasada, prof. UJ - pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii

 

Rada programowa kierunku jest komisją Rady Wydziału, w tym przypadku połączoną komisją RW FAIS i RW Chemii. Rada m.in. proponuje i opiniuje zmiany w programie studiów, zatwierdza tematy prac dyplomowych. Do członków rady programowej można zgłaszać uwagi dotyczące programu studiów.

Plan zajęć prowadzonych przez członków RP

Inne osoby

dr hab. Bartłomiej Dybiec, Opiekun programu ERASMUS (od 1 X 2020)

dr hab. Bartosz Such, Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS ds. praktyk studenckich (od 1 X 2020)

 

Lista kursów w systemie 2-letnim dla 4 i 5 roku

Niektóre kursy są organizowane co 2 lata, wspólnie dla studentów 4tego i 5tego roku.

Zasady gospodarki rynkowej i organizacji (Marta Tutko, 2 ects, 30h, wykład), który jest w planie studiów na 5 roku, jest wspólnie dla 4 i 5 roku, raz na 2 lata. W 2018/19 ten kurs nie był prowadzony, jest prowadzony w 2019/20, nie jest w 20/21, musi być w 21/22.

Odziaływanie biomateriałów z komórkami i tkankami, Monika Gołda-Cępa, był w 2019/20, nie było w 2020/21 (semestr letni)

Optyka nieliniowa i fotonika, Krzysztof Dzierżęga, nie były w 2020/21, będzie oferowany w 21/22 (semestr letni)

Zaawansowane elementy fizyki powierzchni, Zbigniew Postawa, nie było w 2020/21, będzie oferowany w 21/22 (semestr letni)

Współczesne elementy fizyki kryształów, Stanisław Baran, nie było w 2020/21, będzie oferowany w 21/22 (semestr letni)

Zajęcia 2020/21 semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne w 2020 zaczynają się 8 października.

1 rok

 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki, oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki trwają tylko przez pierwsze 5 tygodni. Za to od 6 tygodnia zaczynają się ćwiczenia i wykład Podstawy fizyki: Mechanika MS oraz ćwiczenia do Analiza matematyczna MS. Dlatego w tygodniowym harmonogramie te zajęcia mogą na siebie zachodzić czasowo. Reszta zajęć dla ZMiN trwa cały semestr.
 • na kurs BHK (bezpieczeństwo i higiena w kształceniu) wszyscy zostaną zapisani automatycznie, szkolenie jest online (4 h, 0 ECTS). Dla studentów z WFAIS będzie to gdzieś w listopadzie. Otrzymają kiedyś Państwo maila na ten temat.

 

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się 8 października 2020: 

 • 1 X 2020  będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego na całym UJ (dla ciekawych, szczegóły powinny być na stronach www.uj.edu.pl)
  • 6 X 2020 o godz. 10.15 będzie uroczystość Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021, która odbędzie się zdalnie na kanale https://www.youtube.com/user/wydzialFAIS
  • w czwartek 8 X o godz. 11:15 w sali A-1-04 na wydziale FAIS będzie spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku ZMiN. Pozostałe zajęcia, począwszy od 8 X będą wg informacji, które poślą Państwu prowadzący zajęcia w grupach do których Państwo trafili.

Uaktualnione 6.10.2020 M.Rams

2 rok

 • pasujące terminy lektoratów na rok 2019/20: Język angielski - B2 - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2-60/1). Zajęcia odbywają się w budynku WFAIS, ale prowadzone są przez JCJ. Na stronach JCJ można szukać informacji dotyczących sposobu prowadzenia tych zajęć, zaliczania jak się ma jakiś certyfikat, itp.

3 rok

 • Kurs fakultatywny dedykowany dla ZMiN na 3 lub 4 roku to Zastosowanie nanotechnologii.. ale można wybrać coś innego, patrz poniżej.
 • Kurs 'Polimery naturalne i syntetyczne' w 2019/20 i 20/21 został przeniesiony na semestr letni.

4 rok

 • lista kursów jest na sylabus.uj.edu.pl
 • tam jest też lista kursów fakultatywnych dla studentów ZMiN
 • pasujące terminy lektoratów ustalone na sem. zimowy 2019/20: Język angielski - B2+ - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2+-60/1).

5 rok

 • termin cw 15h Makromolekuly-fizyka polimerów będzie uzgodniony na pierwszym wykładzie.
 • w sprawach przedmiotów na specjalizacjach na WChemii proszę się kontaktować bezpośrednio z dr hab. Filipem Zasadą.

Wykłady fakultatywne (dotyczy studentów którzy rozpoczeli studia przed 2019)

 • Jeżeli w planie studiów na dany rok jest przedmiot Wykład fakultatywny, to trzeba go zrobić jeżeli brakuje 60ects z przedmiotów objętych programem studiów do zaliczenia roku.
 • Obojętne w którym semestrze będzie się robić taki kurs.
 • Można wybrać spośród oferowanych kursów fakultatywnych na wydziale WFAIS i WChemii. Listy takich kursów są np. tutaj: WFAIS -sem. zimowy, WFAIS - sem. letni, WChemii dla 1 st. - sem. zimowy, WChemii dla 1 st. - sem. letni, WChemii dla 2 st. - sem zimowy, WChemii dla 2 st. - sem. letni. Na WFAIS jest wspólna lista wykładów dla wszystkich lat studiów. Większy wybór jest w semestrze letnim.
 • Proszę rozsądnie wybierać te wykłady, i czytać w USOS opisy dla kogo są przeznaczone, bo jak się zadeklaruje jakiś przedmiot, to bez jego zaliczenia nie jest możliwe ukończenie studiów (patrz regulamin studiów).
 • Aby dany kurs ruszył musi być na niego zapisane w USOS min. 4-6 chętnych. 
 • Ewentualnie można wybrać kurs spoza powyższych list, ale wymaga to zgody kierownika studiów. Nie mogą to być przedmioty pedagogiczne. Nie mogą powtarzać treści kursów, które się już robiło lub będzie robić w kolejnych latach studiów.
 • Uwaga: Żeby zapisać się na wykład fakultatywny prowadzony na Wydziale Chemii (mający kod WCh......), student ZMiN powinien się udać do sekretariatu dydaktycznego WChemii, żeby tam go wpisali w USOS. Panie z sekretariatu dydaktycznego na WFAIS nie mają niestety takiej możliwości.

Zajęcia 2019/20 semestr letni

1 rok

 • zajęcia w piątek 13-16:45 (ćwiczenia do Elementy chemii analitycznej i chemometrii są tylko trzy razy w semestrze. Pozostałe popołudnia w piątki będą wolne. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach.

2 rok

 • lektorat angielskiego dedykowany dla tego kierunku (poziom B2, 60h/semestr) będzie w ??? oraz ???. Wiążące informacje przekazuje swojej grupie lektor (ten sam co w poprzednim semestrze).
 • Kurs 'Podstawy fizyki: optyka' jest dedykowany dla studentów ZMiN i Biofizyki.
 • Zajęcia laboratoryjne do kursu 'Krystalografia i rentgenografia' będą tylko w niektóre tygodnie. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach (wykładzie).
 • Pracownia elektroniczna odbywa się dla danej osoby co 2 tygodnie, dla ZMiN jest to 40h - 4 pracownie, w tym samym tygodniowym terminie co dla studentów fizyki. Szczegóły będą na stronie www Pracowni elektronicznej

3 rok

 • Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej (PDF)  (format .doc) studenci 3 roku powinni dostarczyć do sekretariatu do końca stycznia.
 • trzeba zadeklarować w USOS udział w kursie Pracownia licencjacka, który nie ma ustalonych tygodniowych godzin. Szczegóły dotyczące zaliczenia należy uzgodnić z promotorem pracy licencjackiej na początku semestru.
 • O wykładach fakultatywnych jest na samym dole w tej kolumnie.
 • Proszę dobrze sprawdzić czy będą Państwo mieli komplet kursów pozwalający ukończyć studia pierwszego stopnia. W razie wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem studiów.
 • Termin zajęć lab. (15h) do kursu Biomateriały i nanomateriały uzgodnicie z panią Agnieszką Skórską-Stanią, prawdopodobnie podczas pierwszego wykładu.

4 rok

wszystkie ścieżki

 • pasujące terminy lektoratów angielskiego B2+ 60h/semestr: środy 12:45-14:15 ??? oraz piątki 12:00-13:30 ???. Wiążące informacje przekazuje w swojej grupie lektor angielskiego (ten sam co w poprzednim semestrze).

4 rok, ścieżka Zaawansowane materiały...

 • Termin ćwiczeń do kursu 'Elektronika plastikowa i organiczna' w30h+cw15h ustalicie wspólnie podczas któregoś wykładu, tak żeby wszystkim pasowało. Te ćwiczenia zwykle odbywają się w bloku 3 razy po 5h.
 • Kurs 'Pracownia specjalistyczna' (120h) ma domyślny termin w czwartek i kawałek w piątek, ponieważ takiego podziału wymaga specyfika niektórych ćwiczeń. Dla innych ćwiczeń będzie to połączone w jeden blok w całości w czwartek, czyli może to trwać o 2h dłużej).  Ćwiczenia będą w grupach 3 osobowych. Zebranie organizacyjne już we wtorek 25 lutego 2020, tuż przed wykładem 'Elektronika plastikowa ...'
 • Wykład "Optyka nieliniowa i fotonika" prowadzony przez prof. K.Dzierżęgę, odbywa się w semestrze letnim co dwa lata. Nie będzie go w 2020/21, będzie w 2021/22.
 • zamiast kursów które w danym roku nie ruszą z powodu małej liczby chętnych, można brać kursy z 5-tego roku studiów. W semestrze letnim jest taka zamiana możliwa.

5 rok