Kierunek studiów Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia UJ

Informacje dotyczące studentów wszystkich kierunków są na stronie Wydziału FAIS dla studentów (aktualności, ogłoszenia, stypendia, programy Erasmus etc, inne kierunki studiów). Poniżej zebrane są jedynie informacje specyficzne dla programu studiów na kierunku ZMiN.

Studia ZMiN prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ. Administracja dydaktyki prowadzona jest w całości przez WFAIS, odpowiedni dziekanat (sekretariat dydaktyczny) jest na WFAIS, tam należy składać wszystkie deklaracje, zgłoszenia, podania, wnioski etc. związane z tokiem studiów. Od 2017/18 zajęcia będą na III Kampusie UJ.

Regulamin studiów

Studia ZMiN są prowadzone zgodnie z Regulaminem studiów UJ (warto przeczytać). Więcej aktów prawnych związanych z tokiem studiów wyższych jest na stronie Działu Nauczania UJ (dla dociekliwych).

Plany studiów ZMiN (lista kursów obowiązkowych)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (PDF, 6 stron, wszystkie cztery specjalizacje)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrona
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem dwie specjalizacje (Biomateriały oraz Nanomateriały) odbywają się w większości na WChemii, dwie pozostałe (Fotonika i nanotechnologia oraz Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej) odbywają się na WFAIS.

Plan zajęć obowiązkowych (które mają ustalone terminy)

2017/2018 semestr zimowy

2017/2018 semestr letni - to będzie jeszcze zmieniane aż do 10.02.2018

Wzory niektórych wniosków i zgłoszeń

Zajęcia 2017/18 semestr letni

1 rok

 • zajęcia w piątek 12:15-16 (ćwiczenia do Elementy chemii analitycznej i chemometrii są dla danej osoby tylko trzy razy w semestrze. Pozostałe popołudnia w piątki będą wolne. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach.
 • zajęcia 'Podstawy zarządzania i ochrona własności' są na Kazimierzu i planując sobie grafik należy wziąć pod uwagę czas dojazdu.

2 rok

 • lektorat angielskiego dedykowany dla tego kierunku (poziom B2, 60h/semestr) będzie we czwartek 8-9:30 oraz wtorek 9-10:30 (prowadzący Wiktor Tratkiewicz)
 • Kurs 'Podstawy fizyki: optyka (dr hab. Szymon Pustelny)' jest dedykowany dla studentów ZMiN i Biofizyki, ale jak ktoś nie chodzi na powyższy angielski to może zamiast tego robić kurs 'Podstawy fizyki: Optyka MT (prof. Wojciech Gawlik)' przeznaczony dla kierunku Fizyka.
 • Zajęcia laboratoryjne do 'Krystalografia i rentgenografia' będą tylko w niektóre tygodnie. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach (wykładzie).
 • Pracownia elektroniczna odbywa się dla danej osoby co 2 tygodnie, 6 pracownii. Szczegóły będą na stronie www Pracowni elektonicznej.  Na razie sa tam plany zajęć z zeszłego roku. W 2016/17 nie było osobnego spotkania organizacyjnego.

3 rok

 • Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej (PDF)  (format .doc) (studenci 3 roku powinni to dostarczyć do sekretariatu do końca stycznia).
 • trzeba zadeklarować w USOS udział w kursie Pracownia licencjacka, który nie ma ustalonych tygodniowych godzin. Wszelkie szczegóły należy uzgodnić z promotorem pracy licencjackiej.
 • O wykładach fakultatywnych jest na samym dole w tej kolumnie.
 • Proszę dobrze sprawdzić czy będą Państwo mieli komplet kursów pozwalający ukończyć studia pierwszego stopnia. W razie wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem studiów.

4 rok

wszystkie specjalizacje

 • terminy lektoratów angielskiego B2+ 60h/semestr: środy 12:45-14:15 oraz piątki 8:00-9:30.
 • w tym semestrze należy zrobić kurs 'Zasady gospodarki rynkowej i organizacji (dr  Marta Tutko, 2 ects, 30h, wykład)', który jest w planie studiów na 5 roku, ale jest organizowany wspólnie dla 4 i 5 roku, raz na 2 lata (w przyszłym roku ten kurs nie będzie się odbywał). Termin: środy 14:30-16:00 na WFAIS.
 • O wykładach fakultatywnych jest na samym dole tej kolumny. Warto przy tym sprawdzić co i tak jest w planie na 5 roku.

4 rok, specjalizacja Zaawansowane materiały dla...

 • Termin ćwiczeń do kursu 'Elektronika plastikowa i organiczna' w30h+cw15h ustalicie wspólnie podczas któregoś wykładu, tak żeby wszystkim pasowało. Te ćwiczenia zwykle odbywają się w bloku 3 razy po 5h.
 • Pracownia specjalistyczna (120h) ma domyślny termin w czwartek i kawałek w piątek, ponieważ takiego podziału wymaga specyfika niektórych ćwiczeń. Dla innych ćwiczeń będzie to połączone w jeden blok w całości w czwartek, czyli może to trwać o 2h dłużej).  Ćwiczenia będą w grupach 3-4 osobowych. Zebranie organizacyjne już we wtorek 27 luty tuż przed wykładem 'Elektronika plastikowa ...', pierwsze ćwiczenie w czwartek 1 marca.

5 rok

wszystkie specjalizacje

 • kurs 'Zasady gospodarki rynkowej i organizacji (Marta Tutko, 2 ects, 30h, wykład)', który jest w planie studiów na 5 roku, jest wspólnie dla 4 i 5 roku, raz na 2 lata. Termin 2017/18: środy 14:30-16:00 na WFAIS.

5 rok, specjalizacja Zaawansowane materiały dla...

 

17 stycznia 2017, Michał Rams

Zajęcia 2017/18 semestr zimowy

1 rok

 • instrukcja rejestracji na zajęcia dla 1 roku ZMiN (PDF)
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki, oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki trwają tylko przez pierwsze 5 tygodni. Za to od 6 tygodnia zaczynają się ćwiczenia i wykład Podstawy fizyki: Mechanika MS oraz ćwiczenia do Analiza matematyczna MS. Dlatego w tygodniowym harmonogramie te zajęcia mogą na siebie zachodzić czasowo. Reszta zajęć dla ZMiN trwa cały semestr.
 • na kurs BHP wszyscy zostaną zapisani automatycznie, szkolenie jest online (4 h, 0 ECTS). Dla studentów z WFAIS będzie to w listopadzie. Otrzymają kiedyś Państwo maila na ten temat.
 • Uzupełnione terminy: 
 • 2 października będą wg planu poszczególnych grup Zajęcia wyrównawcze, nie będzie wykładu Chemia nieorganiczna 11-12:30, będą za to ćwiczenia Chemia nieorganiczna - ćwiczenia rachunkowe o godz 13.
 • 3 października będą (wszystko na WFAIS):
  • 8:30 w sali A-1-03 zebranie informacyjne dla 1 roku ZMiN,
  • 10:15 w sali A-1-06 uroczystość inauguracji roku akademickiego i wykład inauguracyjny,
  • zajęcia wtorkowe 'Chemia nieorganiczna - laboratorium' zaczynają się od 3 tygodnia, szczegóły poślą Państwu prowadzący zajęcia.
  • dalsze zajęcia we wtorek wg planu poszczególnych grup
 • 10 października o 18:00 będzie popularnonaukowy wykład z cyklu Bliżej nauki, Plastikowa rewolucja w fizyce? prelegent: dr hab. Jakub Rysz, sala: A-1-06. Wykład nie jest obowiązkowy, ale może być ciekawy dla studentów 1 roku ZMiN.

 

Uaktualnione 28.09.2017 M.Rams

2 rok

 • Wykład fakultatywny może być zrobiony w sem. zimowym albo letnim, wybór - patrz poniżej.
 • pasujące terminy lektoratów ustalone na rok 2017/18: Język angielski - B2 - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2-60/1) to środa 11:45-13:15 oraz piątek 12:00-13:30 (prowadzący W.Tratkiewicz). Zajęcia odbywają się w budynku WFAIS, ale prowadzone są przez JCJ. Na stronach JCJ można szukać dodatkowych informacji.
 • pierwsze zajęcia na I prac. fizycznej już 2 paź., całe 3 godziny.
 • zajęcia lab. do 'Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II' będą 3 tygodnie w semestrze w środy od 13:45-17:30. Wykład będzie 9 tygodni w środy od 13:45 do 15:45.

3 rok

4 rok

5 rok

 • zajęcia z Zasady gospodarki rynkowej i organizacji będą w semestrze letnim (wspólnie dla wszystkich czterech specjalizacji i wspólnie z 4 rokiem)
 • termin cw 15h Makromolekuly-fizyka polimerów będzie uzgodniony na pierwszym wykładzie.
 • w sprawach przedmiotów na specjalizacjach na WChemii proszę się kontaktować bezpośrednio z dr Agnieszką Skórską-Stanią lub prof. Zbigniewem Sojką.

Wykłady fakultatywne (dotyczy wszystkich lat)

 • Jeżeli w planie studiów na dany rok jest przedmiot Wykład fakultatywny, to trzeba go zrobić jeżeli brakuje 60ects z przedmiotów objętych programem studiów do zaliczenia roku.
 • Obojętne w którym semestrze będzie się robić taki kurs.
 • Można wybrać spośród oferowanych kursów fakultatywnych na wydziale WFAIS i WChemii. Listy takich kursów są np. tutaj: WFAIS -sem. zimowy, WFAIS - sem. letni, WChemii dla 1 st. - sem. zimowy, WChemii dla 1 st. - sem. letni, WChemii dla 2 st. - sem zimowy, WChemii dla 2 st. - sem. letni. Na WFAIS jest wspólna lista wykładów dla wszystkich lat studiów. Niektóre są w semestzre zimowym, inne w letnim. Więcej w sem. letnim.
 • Aby dany kurs ruszył w danym semestrze musi być do 2 tygodnia semestru min. 4-6 zapisanych w USOS chętnych. 
 • Ewentualnie można wybrać kurs spoza powyższych list, ale wymaga to zgody kierownika studiów. Nie mogą to być przedmioty pedagogiczne. Nie mogą powtarzać treści kursów, które się już robiło lub będzie robić w kolejnych latach studiów.
 • Proszę rozsądnie wybierać te wykłady, i czytać w USOS opisy dla kogo są przeznaczone, bo jak się zadeklaruje jakiś przedmiot, to bez jego zaliczenia nie jest możliwe ukończenie studiów (patrz regulamin studiów).