Kierunek studiów Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia UJ

Informacje dotyczące studentów wszystkich kierunków są na stronie Wydziału FAIS dla studentów (aktualności, ogłoszenia, stypendia, programy Erasmus etc, inne kierunki studiów). Poniżej zebrane są jedynie informacje dotyczące tylko programu kierunku ZMiN.

Studia ZMiN prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ. Administracja dydaktyki prowadzona jest w całości przez WFAIS, odpowiedni dziekanat (sekretariat dydaktyczny) jest na WFAIS, tam należy składać wszystkie deklaracje, zgłoszenia, podania, wnioski etc. związane z tokiem studiów.

Regulamin studiów

Studia ZMiN są prowadzone zgodnie z Regulaminem studiów UJ. Więcej aktów prawnych związanych z tokiem studiów wyższych jest na stronie Działu Nauczania UJ.

Plany studiów ZMiN (lista kursów obowiązkowych)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (PDF, 6 stron, wszystkie cztery specjalizacje)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrona (dalsze informacje)
 • pierwszy semestr zajęć jest wspólny, potem dwie specjalizacje (Biomateriały oraz Nanomateriały) odbywają się w większości na WChemii, dwie pozostałe (Fotonika i nanotechnologia oraz Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej) odbywają się na WFAIS.

Plan zajęć obowiązkowych (tylko tych o ustalonych terminach)

2016/2017 semestr zimowy

2016/2017 semestr letni - to jeszcze będzie zmieniane aż do 9.02.2017

Wzory niektórych wniosków i zgłoszeń

 • Wniosek o uwzględnienie zaliczonych przedmiotów z tego samego kierunku (PDF)
 • Wniosek o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu z innych uczelni / kierunków (PDF)
 • Deklaracje wyboru przedmiotów na dany semestr (drukowane w USOS) należy dostarczyć do sekretariatu w ciągu 3 tygodni od początku semestru.
 • Prośba o zmianę grupy na zajęciach - proszę to robić w USOS póki jest tam możliwość zamiany grup, a dopiero po tym terminie w październiku/marcu przed sekretariatem dydaktycznym leżą formularze.
 • Wybór tematu pracy licencjackiej (dotyczy 3 roku studiów, należy dostarczyć do sekretariatu do końca stycznia)  (PDF)
 • Wybór tematu pracy magisterskiej (dotyczy 2 roku studiów II stopnia, należy dostarczyć do sekretariatu do końca października) (PDF)

Zajęcia 2016/17 semestr letni

ZMiN, II stopień, 1 rok, specjalizacja Zaawansowane materiały dla...

 • Plan zajęć obowiązkowych jest obok.
 • Oprócz zaznaczonych tam zajęć trzeba zaliczyć lektorat język angielski na poziomie co najmniej B2+ w ilości 60h/semestr.
 • Wykład fakultatywny (który zwykle jest potrzebny do zdobycia 60 ECTS i zaliczenia roku) może być wybrany z puli wykładów fakultatywnych oferowanych przez wydziały WFAiS i WChemii. Warto przy tym sprawdzić co i tak jest w planie na 5 roku.
 • Termin ćwiczeń do kursu 'Elektronika plastikowa i organiczna' w30h+cw15h ustalicie wspólnie podczas któregoś wykładu, tak żeby wszystkim pasowało. Te ćwiczenia zwykle odbywają się w bloku 3 razy po 5h.
 • Pracownia specjalistyczna (120h) ma domyślny termin w czwartek i kawałek w piątek, ponieważ takiego podziału wymaga specyfika niektórych ćwiczeń. Dla innych ćwiczeń będzie to połączone w jeden blok w całości w czwartek (czyli może to trwać o 2h dłużej). Możliwe jest uzgodnienie z prowadzącym dane ćwiczenie innego terminu (ale dla każdego ćwiczenia osobno). Ćwiczenia będą w grupach 3-4 osobowych. Zebranie organizacyjne już we wtorek 28 luty, pierwsze ćwiczenie w czwartek 2 marca.

Uaktualnione 18 stycznia 2017, Michał Rams

Lektorat pasujący dla ZMiN, w budynku WFAIS

2016/17 semestr zimowy

Jagiellońskie Centrum Językowe zwleka z uaktualnieniem danych w USOS i 9.02.2017 nadal są tam wpisane złe terminy lektoratów. Poprawne terminy zajęć dedykowanych dla studentów ZMiN to

 • angielski na poziomie B2, 60h/semestr: wtorek 9-10:30, piątek 14-15:30
 • angielski na poziomie B2+, 60h/semestr: wtorek 10-11:30, piątek 8:30-10

9 luty 2017, Michał Rams