dla studentów ZMiN/Biofizyki/SMP, 1 rok dla studentów ZMiN/Biofizyki/SMP, 1 rok

Podstawy programowania - język Python

Pracownia 45h, sala F-1-08, czwartki godz. 16:00-18:30, prowadzący dr hab. Michał Rams, konsultacje: pokój D-1-53, poniedziałek 12:00-13:00

Strona USOS przedmiotu

Materiały będą udostępniane w formie drukowanej na ćwiczeniach. Nie ma potrzeby przerabiania tego wcześniej.

Materiały cz. 1 i 2 (PDF)  na 27.02 i 5.03.2020

Materiały cz. 3 i 4 (PDF) na 12, 19 i 26 marca

Zadanie do rozwiązania (PDF) podczas pracowni 26 marca.

Materiały cz. 5 i 6  (PDF) na 2 i 9 kwietnia

Materiały cz. 7 i 8 (PDF) na 16, 23  kwietnia

Materiały cz. 9  (PDF) na 30 kwietnia

Zadanie do rozwiązania podczas pracowni 30 kwietnia.

Materiały cz. 10 i 11 (PDF) na 7 i 14 maja

Zadanie do rozwiązania podczas pracowni 28 maja. Plik z danymi.

Tematy projektów do wyboru (PDF) na 21,28.05 i 4.06.2020.

Zajęcia zdalne od 12.03.2020

Szanowni Państwo,

W czwartek w godz. 16-18:30 mamy zajęcia zdalne z 'Podstawy programowania - język Python' Chcę spróbować to zrobić na żywo przy pomocy programu Zoom, tak żeby zajęcia wyglądały  podobnie jak dotychczasowe. Jak będą duże problemy techniczne to pomyślimy nad inną formą.

Żeby to było możliwe potrzebujecie mieć u siebie:
1) zainstalowany program Python, tak żeby dało się uruchomić IDLE  (Win idle enter) lub dowolne inne działające środowisko języka Python.

2) wydrukowane materiały na zajęcia 3 i 4 ze strony http://www.zinm.if.uj.edu.pl/materialy-m.rams
(poprzednia wersja nie dawała możliwosci wydruku) Hasło do otwarcia pliku było podane na ćwiczeniach. Nie warto tego pliku podczas zajęć czytać na ekranie, bo zabiera cenne miejsce.

3) przećwiczoną obsługę programu zoom.
Ja będę transmitował video/audio/i widok okienka z programu Spyder (lub IDLE).
Udostępnianie video przez was będzie zablokowane bo ograniczałoby przepustowość. W programie zoom jest tekstowy chat (Alt-H), gdzie można pisać, do wszystkich lub wybranych osób. W każdym momencie każdy może włączyć swój mikrofon jak potrzebuje coś powiedzieć. Poza tym każdy może udostepnić swój ekran (ale znacznie lepiej tylko jedno okienko).

4) program zoom jest darmowy do tworzenia spotkań do 40minut. Mam pełną wersję, uczestnicy nic nie muszą kupować. Na stronie https://www.zoom.us/ można się za darmo zalogować (np z gmail lub facebooka) i stworzyć sobie próbną rozmowę.
Do jej uruchomienia pod windows potrzebny jest pierwszy program z   https://www.zoom.us/download#client_4meeting
Podczas instalacji program ściąga mały plik exe i który trzeba uruchomić.

5) W czwartek 12 tuż przed 16:00 poślę wam na maila link dostępu do uruchomionej przeze mnie transmisji. W kolejne czwartki, będzie przesyłane przypomnienie z tym samym linkiem

6) Na ekranach laptopów jest mało miejsca.
To co trzeba zmieścić wygląda np tak jak zalaczony obrazek. Warto poszukać jak schować wszystkie kamery nie nadające obrazu, jak odłączyć okienko chatu i kamery od okienka udostępnianego ekranu.

z poważaniem,
Michał Rams

dla studentów ZMiN, 3 rok dla studentów ZMiN, 3 rok

Podstawy fizyki fazy skondensowanej II

dla ZMiN, 6 semestr, wykład i ćwiczenia prowadzi dr hab. Michał Rams, konsultacje: pokój D-1-53, poniedziałek 12:00-13:00
Strona USOS przedmiotu

Wykład w poniedziałki od 14:00 do 15:45 (godziny ustalone na 1 wykładzie), sala A-1-03.
Notatki do wykładów:  Spis treści (PDF 2 strony)

Notatki do wykładów: część 1 (PDF) Gaz elektronów swobodnych
Notatki do wykładów: część 2 (PDF) Struktura elektronowa kryształów
Notatki do wykładów: część 3 (PDF) cont. i Własności elektronów w pasmach
Notatki do wykładów: część 4 (PDF) Półprzewodniki
Notatki do wykładów: część 5 (PDF) Własności magnetyczne

Slajdy - ferromagnetyzm pasmowy (PDF)

Notatki do wykładów: część 6 (PDF) (pominięte w 2020) Dynamika elektronów w polu magnetycznym

Ćwiczenia w środy od 13:00 do 13:45, sala A-1-04.

Zadania (PDF) na ćwiczenia 26 luty, 4, 11 i 18 marca 2020
Zadania (PDF) na ćwiczenia 25 marca, 1 i 8 kwietnia 2020
Zadania (PDF) na ćwiczenia od 22 kwietnia do 3 czerwca 2020
10 czerwca 2020 - sprawdzian pisemny.

Od 16.04 - wszystkie zajęcia zdalnie przy pomocy programu Zoom. Numer transmisji podany mailem, ten sam dla każdego spotkania.

Egzamin ustny, 19 czerwca 2020 od 10:00, zdalnie przy pomocy programu MS Teams, 30 minut na osobę. Każdy losuje 3 pytania i od razu odpowiada na nie.

Pytania na egzamin (PDF, 2 strony) - w 2020 bez ostatniego pytania

 

dla studentów Fizyki, Astronomii i SMP, 1 rok dla studentów Fizyki, Astronomii i SMP, 1 rok

Podstawy fizyki: Mechanika MT 2019/20

Strona USOS przedmiotu
Ćwiczenia gr.2 w terminie: wtorek 11:30-14:00 (A-2-01) i piątek 10:30–12:00 (A-0-13) prowadzi dr hab. Michał Rams. Konsultacje: pokój D-1-53, piątek 12:15-13:00.

zadania zestaw 1 (PDF)
zadania zestaw 2 (PDF)
zadania zestaw 3 (PDF)
zadania zestaw 4 (PDF)
zadania zestaw 5 (PDF)
zadania zestaw 6 (PDF)   będziemy kończyć 12 grudnia

Podczas ćwiczeń 17 grudnia będzie 45 minutowy pisemny sprawdzian z rozwiązywania zadań. Zakres zagadnień jak w zestawach 1-6.

zadania zestaw 7 (PDF) na 12 i 17 grudnia
zadania zestaw 8 (PDF) poprawione, na 20 grudnia  / styczeń
zadania zestaw 9 (PDF) na styczeń
zadania zestaw 10 (PDF)  na styczeń rozwiązania zestawu 10

Podczas ćwiczeń 24 stycznia będzie 45 minutowy pisemny sprawdzian z rozwiązywania zadań.

Dodatkowe zajęcia 28 stycznia - nieobowiązkowe.

Prace lic/mgr Prace lic/mgr

Istnieje mozliwość realizacji pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej w Zakładzie Inżynieri Nowych Materiałów pod moją opieką. Prace mogą mieć zarówno charakter czysto doświadczalny lub też mogą być skoncentrowane wokół obliczeń komputerowych.

Zajmuję się głównie magnetyzmem układów molekularnych. Bliższy opis tematyki naukowej, i kilka ostatnich publikacji. Jest to tematyka interdyscyplinarna z pogranicza chemii i fizyki materii skondensowanej. Zapraszam więc do współpracy zarówno studentów fizyki (specjalizacji fizyki doświadczalnej), jak i studentów ZMiN. Zainteresowanych proszę o kontakt. Michał Rams, m.rams@uj.edu.pl

Przykładowe tematy prac:

  • Pomiary ciepła właściwego układów magnetycznych w temperaturach poniżej 2 K
  • Modelowanie numeryczne układów kwantowych metodą Monte-Carlo przy pomocy pakietu ALPS (obliczenia numeryczne)
  • Eksperymentalne badania niskowymiarowych magnetyków molekularnych

 

  • Oferta stypendialna dla studentów studiow II stopnia i studiów doktoranckich (3 stypendia)

w ramach projektu NCN OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00856 pt. Relaksacje łańcuchów spinowych w magnetykach molekularnych: eksperymentalne badania roli anizotropii (kierownik projektu: Michał Rams). Projekt zajął pierwsze miejsce w panelu ST3.

Pierwsze stypendium: Termin przyjmowania zgłoszeń 26 luty 2018. Konkurs wygrała pani Magdalena Ceglarska  (4 rok ZMiN).

Drugie stypendium: Termin przyjmowania zgłoszeń 5 luty 2019. Konkurs wygrała pani Anna Dziubyna (4 rok ZMiN).

Trzecie stypendium: Termin przyjmowania zgłoszeń 18 września 2019. Konkurs wygrała pani Magdalena Ceglarska (1 rok w szkole doktorskiej na kierunku fizyka).

dla studentów ZMiN, 4 rok dla studentów ZMiN, 4 rok

Zaawansowane materiały (część: Materiały magnetyczne i nadprzewodzące)

strona USOS przedmiotu z terminami

Kurs dla kierunku ZMiN, II stopień, semestr zimowy, wykład i ćwiczenia w tej części prowadzi dr hab. Michał Rams, konsultacje: pokój D-1-53, wtorek 14:15 lub w innym umówionym terminie.

zajęcia w październiku 2019: pt4 wy, pon7 wy, wt8 ćw,  pt11 wy, pon14 wy, wt15 ćw, pt18 wy, pon21 wy, wt22 wy, pt25 wy, pon 28 cw, wtorek 29 - cw

Problemy na ćwiczenia (PDF), wszystkie od razu, na 6 godzin zajęć. Zadania 1-3 będą rozwiązywane w małych grupach podczas ćwiczeń. Będą dostępne jakieś książki. Ostatni problem (zad.11) wymaga wykonania symulacji komputerowych, i kto to zrobi to zaprezentuje wyniki.

Wykład 1 (PDF) Nadprzewodniki - podstawowe własności
Wykład 2 (PDF) Materiały nadprzewodzące
Wykład 3 (PDF) Zastosowania nadprzewodników

Wykład 4 (PDF) Paramagnetyzm atomów i oddziaływanie wymienne
Wykład 5 (PDF) Teoria średniego pola i ferromagnetyzm
Wykład 6 (PDF) Anizotropia magnetyczna i histereza
Wykład 7 (PDF) Miękkie i twarde ferromagnetyki: materiały i zastosowania
Wykład 8 (PDF) Pamięci magnetyczne

4.11.2019 egzamin z tej części przedmiotu (pisemny)

egzamin poprawkowy: w sesji egzaminacyjnej, ustny.