dla studentów Fizyki, Astronomii i SMP, 1 rok dla studentów Fizyki, Astronomii i SMP, 1 rok

Podstawy fizyki: Mechanika MT 2022/23

Strona USOS przedmiotu

Zadania zestawy 1-6 (PDF, 20 stron) do końca 2022.

Zadania zestawy 7-10 (PDF, 10 stron) na styczeń 2023.

Rozwiązania zadań z zestawu 10.

Ćwiczenia gr.2 w terminie: wtorek 11:30-14:00 i piątek 10:30–12:00 prowadzi dr hab. Michał Rams. Konsultacje: piątek 12-13.

Podczas ćwiczeń 2022-12-xx będzie 45 minutowy pisemny sprawdzian z rozwiązywania zadań. Zakres zagadnień jak w zestawach 1-6. Można mieć własnoręczne notatki w ilości do 2 stron A4.

Podczas ćwiczeń 2023-01-xx będzie 45 minutowy pisemny sprawdzian z rozwiązywania zadań. Zakres zagadnień jak w zestawach 7, 8 i 10. Można mieć własnoręczne notatki w ilości do 4 stron A4.

Razem mamy mieć 45h zajęć, czyli 9 tygodni. Zajęcia zaczną się w listopadzie.

dla studentów ZMiN/Biofizyki/SMP, 1 rok dla studentów ZMiN/Biofizyki/SMP, 1 rok

Podstawy programowania - język Python

Pracownia 45h, zajęcia stacjonarne, poniedziałki godz. 16:15-18:30 (grupa 1), oraz wtorki 10:15-12:30 (grupa 2), prowadzący dr hab. Michał Rams.

Materiały do kursu będą na pegaz.uj.edu.pl

Strona USOS przedmiotu

 

dla studentów ZMiN, 3 rok dla studentów ZMiN, 3 rok

Podstawy fizyki fazy skondensowanej II

dla ZMiN, 6 semestr, wykład i ćwiczenia prowadzi dr hab. Michał Rams, konsultacje: pokój D-1-53, poniedziałek 12:00-13:00
Strona USOS przedmiotu

Wykład w poniedziałki od 14:00 do 15:45 (godziny ustalone na 1 wykładzie), sala A-1-03.
Notatki do wykładów:  Spis treści (PDF 2 strony)

Notatki do wykładów: część 1 (PDF) Gaz elektronów swobodnych
Notatki do wykładów: część 2 (PDF) Struktura elektronowa kryształów
Notatki do wykładów: część 3 (PDF) cont. i Własności elektronów w pasmach
Notatki do wykładów: część 4 (PDF) Półprzewodniki
Notatki do wykładów: część 5 (PDF) Własności magnetyczne

Slajdy - ferromagnetyzm pasmowy (PDF)

Notatki do wykładów: część 6 (PDF) (pominięte w 2020) Dynamika elektronów w polu magnetycznym

Ćwiczenia w środy od 13:00 do 13:45, sala A-1-04.

Zadania (PDF) na ćwiczenia 26 luty, 4, 11 i 18 marca 2020
Zadania (PDF) na ćwiczenia 25 marca, 1 i 8 kwietnia 2020
Zadania (PDF) na ćwiczenia od 22 kwietnia do 3 czerwca 2020
10 czerwca 2020 - sprawdzian pisemny.

Od 16.04 - wszystkie zajęcia zdalnie przy pomocy programu Zoom. Numer transmisji podany mailem, ten sam dla każdego spotkania.

Egzamin ustny, 19 czerwca 2020 od 10:00, zdalnie przy pomocy programu MS Teams, 30 minut na osobę. Każdy losuje 3 pytania i od razu odpowiada na nie.

Pytania na egzamin (PDF, 2 strony) - w 2020 bez ostatniego pytania

 

Prace lic/mgr Prace lic/mgr

Istnieje mozliwość realizacji pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej w Zakładzie Inżynieri Nowych Materiałów pod moją opieką. Prace mogą mieć zarówno charakter czysto doświadczalny lub też mogą być skoncentrowane wokół obliczeń komputerowych.

Zajmuję się głównie magnetyzmem układów molekularnych. Bliższy opis tematyki naukowej, i kilka ostatnich publikacji. Jest to tematyka interdyscyplinarna z pogranicza chemii i fizyki materii skondensowanej. Zapraszam więc do współpracy zarówno studentów fizyki (specjalizacji fizyki doświadczalnej), jak i studentów ZMiN. Zainteresowanych proszę o kontakt. Michał Rams, m.rams@uj.edu.pl

Przykładowe tematy prac:

  • Pomiary ciepła właściwego układów magnetycznych w temperaturach poniżej 2 K
  • Modelowanie numeryczne układów kwantowych metodą Monte-Carlo przy pomocy pakietu ALPS (obliczenia numeryczne)
  • Eksperymentalne badania niskowymiarowych magnetyków molekularnych

 

  • Oferta stypendialna dla studentów studiow II stopnia i studiów doktoranckich (3 stypendia)

w ramach projektu NCN OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00856 pt. Relaksacje łańcuchów spinowych w magnetykach molekularnych: eksperymentalne badania roli anizotropii (kierownik projektu: Michał Rams). Projekt zajął pierwsze miejsce w panelu ST3.

Pierwsze stypendium: Termin przyjmowania zgłoszeń 26 luty 2018. Konkurs wygrała pani Magdalena Ceglarska  (4 rok ZMiN).

Drugie stypendium: Termin przyjmowania zgłoszeń 5 luty 2019. Konkurs wygrała pani Anna Dziubyna (4 rok ZMiN).

Trzecie stypendium: Termin przyjmowania zgłoszeń 18 września 2019. Konkurs wygrała pani Magdalena Ceglarska (1 rok w szkole doktorskiej na kierunku fizyka).

dla studentów ZMiN, 4 rok dla studentów ZMiN, 4 rok

Zaawansowane materiały (część: Materiały magnetyczne i nadprzewodzące, październik 2021)

strona USOS przedmiotu z terminami

Kurs dla kierunku ZMiN, II stopień, semestr zimowy, wykład i ćwiczenia w tej części prowadzi dr hab. Michał Rams.

zajęcia w październiku 2021 (terminy jak w USOS).

Problemy na piątkowe ćwiczenia (PDF), wszystkie od razu, na 6 godzin zajęć. Zadania będą rozwiązywane  podczas ćwiczeń. Będą dostępne jakieś książki. Ostatni problem (zad.11) wymaga wykonania symulacji komputerowych, i kto to zrobi to zaprezentuje wyniki.

Wykład 1 (PDF) Nadprzewodniki - podstawowe własności
Wykład 2 (PDF) Materiały nadprzewodzące
Wykład 3 (PDF) Zastosowania nadprzewodników

Wykład 4 (PDF) Paramagnetyzm atomów i oddziaływanie wymienne
Wykład 5 (PDF) Teoria średniego pola i ferromagnetyzm
Wykład 6 (PDF) Anizotropia magnetyczna i histereza
Wykład 7 (PDF) Miękkie i twarde ferromagnetyki: materiały i zastosowania
Wykład 8 (PDF) Pamięci magnetyczne.

2021-10-21 egzamin z tej części przedmiotu

egzamin poprawkowy: w sesji egzaminacyjnej, ustny.