Materiały prof. A. Budkowskiego są na stronie

http://www2.if.uj.edu.pl/polyfilms/dydaktyka.php