Pracownia Badań Materiałów II Pracownia Badań Materiałów II

Instrukcja do ćwiczenia FMZ4 Efekt Halla w germanie typu p i w cynku

Materiały od PHYWE:

Materiały od Leybolda:

Czas ćwiczenia: semestr zimowy, czwartki, 9:00-15:00

Miejsce ćwiczenia: Zakład Inżynierii Nowych Materiałów,
Laboratorium badań w bardzo niskich temperaturach, D-0-23 (D-0.22 wg starej numeracji).

Semestr zimowy:

  • Zajęcia wyrównawcze z fizyki (grupy 4 i 9)
  • Mechanika MS (grupa 4)

 

Semestr letni:

  • Podstawy Fizyki Fazy Skondensowanej 2, ćwiczenia
  • I Pracownia Fizyczna, tutor, Chemia C

 

4. Własności magnetyczne nadprzewodników, ferromagnetyków
i materiałów molekularnych.
(2 pracownie)

Zajęcia będą odbywać się w środy od godz. 8:30 w laboratorium D-0-22.

Materiały pomocne w przygotowaniu do ćwiczenia:

Opis własności magnetycznych materiałów i wprowadzenie do magnetometrii (w j. ang.)

Fundamentals of Magnetism and Magnetic Measurements (Quantum Design) wraz z użyteczną tabelą jednostek.

W ramach zajęć wykonywane są pomiary momentu magnetycznego próbek kilku materiałów w zależności od temperatury i pola magnetycznego. Typowe próbki to: nadprzewodnik BCS (ołów, niob, vanad), nadprzewodnik wysokotemperaturowy (YBa2Cu3O7), twardy ferromagnetyk (NdFeB), magnetyk molekularny (octan miedzi), antyferromagnetyk MnSO4. Pomiary wykonywane są przy pomocy nowoczesnego magnetometru typu squid firmy Quantum Design w temperaturach od 300 do 1.8 K oraz w polach do 5 Tesli.

Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016:

Wtorki, 15:00-16:00

Czwartki, 16:00-17:00

Pokój: D-1-33

Tel. wewnętrzny: 4766

W razie problemu z powyższym terminem, proszę kontaktować się przez e-mail: anna.majcher [at] uj.edu.pl - proszę również o wiadomość, jeżeli Państwo chcą przyjść na konsultacje, żeby na pewno mnie zastać.